อาหารคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษยชาติ

สำนักพิมพ์ Happy Kitchen คือหนังสือ Cook Book ทันสมัย

ที่มุ่งนำเสนอสูตรอาหารและขั้นตอนการปรุงอาหารรสเลิศ เพื่อคนสนใจการทำอาหาร

เพราะเราเชื่อว่าอาหารที่ดี จะนำครอบครัว คนรัก และมิตรสหายมารวมตัวกัน

Happy Kitchen, The Cook Book Club