คุณคือ CEO

฿165.00 ฿140.00

[ ได้เวลาลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว !! ]

โค้ชเอก นำเอาการบริหารจัดการที่ซับซ้อน ขององค์กรขนาดใหญ่

สะท้อนมาเทียบให้เห็นความคล้ายคลึงและตกผลึกว่า

แล้วอะไรบ้างล่ะที่เรา่าจะนำมาใช้เป็นหลักคิดในการบริหารชีวิต

บริหารสมดุลให้กับชีวิตตัวเองได้ และมีชีวิตที่เป็นสุข