หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิต

฿235.00 ฿200.00

เชื่อหรือไม่

ว่าคำเพียงหนึ่งคำ

สามารถกำหนดผลลัพธ์

ระหว่างความล้มเหลวซ้ำซาก

กับความสำเร็จ

ที่จะได้พบใหม่ในชีวิต