เปลี่ยนงานให้รุ่ง คุณก็ทำได้ (Reinventing You)

฿225.00 ฿200.00

คุณอยากให้คนอื่นๆ มองเห็นและยอมรับคุณในแบบไหน
เชื่อไหมว่าการที่คนมองเห็นเราในแบบไหน มีผลอย่างยิ่งต่อ “ภาพจำ” และส่งผลไปถึงการยอมรับเราในแบบนั้นๆ ต่อไป