1000 ประโยคพื้นฐาน สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

฿195.00 ฿170.00

1,000 ประโยคพื้นฐาน สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

(1,000 Easy English Talk)

ถ้าภาษาอังกฤษที่คุณนึกออกมีแต่ Yes, No, OK

ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วจะรู้ว่า ภาษาอังกฤษที่คิดว่าง่ายๆ นั้น

จริงๆ แล้ว มีวิธี มีทางเลือกที่จะสื่อสารชนิดที่ทำให้คนที่เรากำลังคุยด้วย รู้ว่าเรา “มีของ”

สินค้าหมดแล้ว