1000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด

฿220.00 ฿185.00

1000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด

1,000

สำนวนอังกฤษ

ที่ใช้กันบ่อยที่สุด

(1,000 most common English Idioms)

สำนวนอังกฤษ (English Idioms) คือกลุ่มคำอังกฤษที่เกิดจากการนำคำเดี่ยวๆ (ที่เราเข้าใจความหมายอยู่แล้ว) มารวมกันทำให้เกิดความหมายที่แตกต่างออกไป เช่น “rain cats and dogs” หมายถึง “ฝนตกหนัก”, “a piece of cake” หมายถึง “ง่ายมาก”, “drop the ball” หมายถึง “ทำผิดพลาด”, “beat around the bush” หมายถึง “หลีกเลี่ยงที่จะเข้าประเด็น” เป็นต้น

เจ้าของภาษาใช้สำนวนเหล่านี้กันบ่อยมาก แต่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่าสำนวนเหล่านี้หมายถึงอะไร บางครั้ง เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลุ่มคำที่เราได้ยินคือสำนวน ตอนที่ผู้เขียนเองยังไม่เข้าใจสำนวนอังกฤษมากนัก เวลาที่ดูหนังภาษาอังกฤษก็จะไม่เข้าใจชัดเจนว่าพวกเขากำลังสื่อสารอะไรกันอยู่ ผู้เขียนจึงพยายามเรียนรู้ความหมายของสำนวนอังกฤษให้มากที่สุด หลังจากนั้นผู้เขียนก็เริ่มดูหนังภาษาอังกฤษได้สนุกขึ้น เพราะสามารถเข้าใจทุกๆ สำนวนที่ได้ยิน และไม่ใช่แค่การดูหนังเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังสามารถเข้าใจเพลง รายการทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเจ้าของภาษาที่ผู้เขียนสนทนาด้วยมากขึ้น ผู้เขียนจึงพบว่าการเรียนรู้สำนวนอังกฤษนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด