26 รหัสความสำเร็จ คิดเข้าที่ชีวิตเข้าทาง

฿275.00 ฿245.00

การกล้าลองคิด ลองทำ คือการได้ใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มีลมหายใจทิ้งไปวันๆ

มาเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ ให้เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันหัวใจเข้มแข็ง รู้จักการอดทน อดกลั้น รู้จักวางแผน

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในรูปแบบของตัวเอง ค้นหาเกณฑ์ความสุขของตัวเอง เปลี่ยนชีวิตจากที่เอา

แต่เคย “เดินตาม” มาเป็น “เดินนำ” หรือ “เลือกทางเดินเอง”